MENDEL ANEB VZPOURA HRÁŠKŮ

20.7.2022, 20:30

komedie se zpěvy o brněnském géniovi

V inscenacích uváděných v unikátním prostoru Biskupského dvora se pravidelně věnujeme výrazným osobnostem moravské historie. Autorský tým Slovák – Šotkovský – Štěpán by měl inscenací Mendel aneb Vzpoura hrášků završit jakousi volnou, žánrově rozrůzněnou trilogii autorských inscenací koncipovaných pro tento prostor. Po výpravné legendě se zpěvy Baron Trenck a činoherním baletu Cyril a Metoděj přichází na řadu příběh snad světově nejproslulejšího Brňana – zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, opata augustiniánského kláštera na Starém Brně. Nepůjde však o tradiční životopisné drama, ale o komediální zpěvohru s původními písněmi, v níž do Mendelova osudu vstupují rozličné brněnské legendy (neboť vnímáme Mendela jako brněnský středobod a erb Brna, s jehož osobou autoři spojují nejrůznější brněnské mýty) a v níž se konečně dozvíme také to, co na opatovy experimenty říká sám starobrněnský hrách. Režisérem inscenace je, jako v případě Barona Trencka a Cyrila a Metoděje, Stanislav Slovák.