VELIKONOČNÍ KONCERT

7.4.2023, 19:00

Velikonoční čas je půvabný v tom, jak bravurně dokáže propojit křesťanské i pohanské tradice skloubené v jednom případě se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista a v případě druhém s bezstarostným vítáním jara. V našem případě ten první, duchovní aspekt představuje Stabat Mater výtečného velšského skladatele Karla Jenkinse (je také například autorem projektu Adiemus). Skladba z roku 2008 má dvě charakteristické polohy - klasickou a etnickou, tu druhou reprezentují obzvlášť zpěvačka Iva Bittová a Ondřej Vaníček s magickou flétnou shakuhachi.. Skladby Zdenka Merty Klaunovo jarní odpoledne a Over the Horizon (Concerto for Nine Fingers) patří z tohoto pohledu spíše ke světským radostem či starým slovanským zvykům vyprovázení Morany a vítání její sestry Vesny. Obě kompozice vznikly v roce 2021. Dvanáctiletá klavíristka Klára Gibišová je vítězkou a hvězdou mnoha dětských soutěží, nekonvenční Vilém Veverka patří k nejlepším evropským hobojistům.

V programu účinkuje smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis a orchestr Městského divadla Brno pod vedením šéfdirigenta Dana Kalouska.

Zdenek Merta:
Klaunovo jarní odpoledne
Klára Gibišová – klavír

Zdenek Merta:
Over the Horizon (Concerto for Nine Fingers)
Vilém Veverka – hoboj, Zdenek Merta - klavír

-------------------------------------------------------------------------

Karl Jenkins:
Stabat Mater
Iva Bittová – etnický zpěv, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Ondřej Vaníček – flétna shakuhachi, Ars Brunensis – smíšený pěvecký sbor (sbormistr Dan Kalousek)

Klára Gibišová

Žákyně ZUŠ Ilji Hurníka v Praze. K hudbě ji přivedly starší sestry, které hrály na příčnou flétnu a klarinet. Klárka v necelých třech letech začala hrát dětské písničky a koledy. V červnu 2014 se jí ujala profesorka Taťána Vejvodová, k jedné hodině týdně postupně přidávala další a další soukromé lekce a výuku směřovala k prvním koncertům a soutěžím. Od září 2015 je žákyní ZUŠ Ilji Hurníka, s intenzivní péčí profesorky Vejvodové. Ve volném čase se věnuje také dabingu, ráda čte a sportuje. Je držitelkou mnoha cen z klavírních soutěží, hrála na několika velkých pódiích a festivalech – byla hostem Pražského jara 2022. V témže roce se také stala nejmladší členkou volného sdružení umělců PETROF Art Family.

Vilém Veverka

Studoval hru na hoboj na pražské konzervatoři a na HAMU v Praze ve třídě profesorky Liběny Séquardtové. Poté následovalo studium v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v Berlínské filharmonii. Další zkušenosti získal od předních zahraničních hobojistů. Je laureátem významné hobojové soutěže Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Jako sólista na sebe upozornil prováděním soudobé hudby, dnes jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka po současnost. Je zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague a New Approach Ensemble a vystupuje s významnými českými i zahraničními orchestry. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století, patří k nejlepším instrumentalistům v Evropě.

Zdenek Merta

Patří k respektovaným skladatelům a producentům hudebního divadla. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze (varhany a dirigování), pražskou HAMU (skladba) a poté se věnoval vlastním hudebním projektům s různými partnery. Spolupracoval s Petrou Černockou, Petrou Janů, Hanou Hegerovou a v posledních mnoha letech se svou ženou Zorou Jandovou. Napsal několik desítek filmových a televizních partitur, mnoho písní, dva balety, operu a několik komorních i symfonických skladeb. S libretistou Stanislavem Mošou vytvořil osm muzikálů pro Městské divadlo Brno. V roce 1997 byl spoluproducentem prvního českého uvedení Mše Leonarda Bernsteina na Pražském hradě, na scénickém uvedení tohoto díla se znovu podílel v roce 2001 na festivalu Moravský podzim a v roce 2016 v produkci Vojtěcha Dyka. Věnuje se také hudbě filmové.

Iva Bittová

Narodila se v roce 1958 do muzikantské rodiny v Bruntále. Hned po přijetí na Konzervatoř Brno, kde studium ukončila maturitou v oboru hudebně-dramatickém, se jí naskytla příležitost působit jako herečka a zpěvačka v divadle Husa na provázku. Už v době studií získala několik televizních a filmových rolí. Další etapou a zdrojem inspirace bylo studium barokních houslí a zpěvu na Akademii staré hudby. V roce 2015 na Masarykově univerzitě v Brně obdržela titul bakaláře ve studijním oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby a v roce 2018 akademický titul magistra ve studijním oboru Hudební věda. V roce 2018 uprostřed přírody založila privátní hlasovou školu Žingora. Patří mezi globální autorské osobnosti avantgardní hudby – koncertuje po celém světě. V současnosti žije ve státě New York v USA.

Markéta Cukrová

Pro neobyčejnou všestrannost a cit pro styl je vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 20. století. Úspěchy v interpretaci staré hudby jí vynesly spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními soubory a orchestry, s nimiž se podílela na více než dvaceti nahrávkách. Vedle rozsáhlé koncertní činnosti se věnuje i práci v divadle. Za roli Dardana v Händelově opeře Amadigi di Gaula na Händel Festspiele v německém Göttingenu si vysloužila nadšené kritiky a pozvání festivalu k samostatnému recitálu. Následovala hostování na scénách Národních divadel v Košicích, Brně, Praze a Ostravě. V roce 2018 byla nominovaná na ceny Thálie a Jantar za vynikající ztvárnění operní role. Markéta se věnuje pedagogické práci na specializovaných technických a interpretačních kurzech pro mladé zpěváky a věnuje se propagaci a osvětě klasického zpěvu.

Ondřej Vaníček

Ondřej Vaníček vystudoval obor příčná flétna na Pražské konzervatoři u Františka Malotína. Poté působil deset let v symfonických orchestrech v Čechách, nyní je vedoucím flétnové skupiny v orchestru Slezského divadla Opava. Zájem o shakuhachi a celou její filozofii v něm zažehla již ve studentských letech flétnistka Clara Nováková, tehdy formou ozvěn jejího zvuku ve skladbách soudobých japonských skladatelů. Cesta k flétně z bambusu vedla nejprve přes barokní traverso a se studiem japonských bojových umění dozrál čas na oťukávání repertoiru Honkyoku mnichů nicoty japonské sekty Fuke. Studium tohoto repertoiru u Vlastislava Matouška, českého guru shakuhachi, bylo završením jeho zájmu o tento obor.

Dan Kalousek

Po maturitě na gymnáziu vystudoval konzervatoř v Brně, obor dirigování pak absolvoval na Hudební fakultě JAMU Brno. V letech 2006–2008 studoval na Hochschule für Musik und Theater Leipzig a Weimar, v rámci mistrovských kurzů se setkal s dirigenty Kurtem Masurem, Fabiem Luisim či Zsoltem Nagym. Od roku 2000 je sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis. Jako dirigent spolupracuje s českými i zahraničními tělesy, se symfonickými i komorními orchestry. Pracoval na projektech s význačnými umělci, např. s Vladimírem Franzem či Jiřím Pavlicou. Natočil množství nahrávek, především skladeb soudobých autorů, pro několik nakladatelství. V současné době působí jako šéfdirigent Městského divadla Brno, kde nastudoval a řídil řadu titulů. Vyučuje také na JAMU v Brně.

Ars Brunensis

Smíšený pěvecký sbor, který přispívá ke kulturnímu životu již více než čtyřicet let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Jeho činnost však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby, sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Pořádá veřejné kulturní akce s originální dramaturgií a profesionální organizací, propaguje hudební umění a podporuje začínající profesionální umělce.