Concentus Moraviae: Slavnostní zahajovací koncert - Collegium 1704

30.5.2015, 19:00

Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Václav Luks / dirigent

Slavnostní zahajovací koncert

Hana Blažíková / soprán
Kamila Mazalová / alt
Václav Čížek / tenor
Tomáš Král, Marián Krejčík / bas

program: Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum 

Není lepší způsob, jak zahájit 20. ročník festivalu Concentus Moraviae, než poslední mší Jana Dismase Zelenky, Mší k svátku Všech svatých. Zelenka je v posledních desetiletích znovuobjevován jako jeden z nejvíce fascinujících barokních skladatelů. Jeho partitury přetékají harmonickou vynalézavostí a prostřednictvím jeho děl se podařilo přenést do širšího mezinárodního kontextu barvy české lidové hudby. Václav Luks a Collegium 1704 mají Zelenkovu hudbu v krvi a mši prezentují v její skutečné nádheře: jako pravou hudební oslavu víry.