Koncert sólistů

12.4.2024, 19:00

PROGRAM:

Franz Doppler: Koncert d moll pro 2 flétny a orchestr, 3. věta Allegro
Alexandr KlementRomana Kubíčková – příčné flétny
Pedagogické vedení: Marie Škárková

 

Josef Haydn: Koncert č. 4 G dur pro housle a orchestr, 1. věta Allegro moderato
Anna Olecká – housle
Pedagogické vedení: Magdalena Graffová

 

Johann Sebastian Bach: Koncert f moll, BWV 1056, 1. věta
Anna Olivíková – cembalo
Pedagogické vedení: Martin Hroch

 

Bedřich Smetana: Ma-matička povídala, árie Vaška z opery Prodaná nevěsta
Dominik Urbánek – zpěv
Pedagogické vedení: MgA. Naďa Bláhová

 

Márius Casadesus: Houslový koncert D dur „Adelaide“ v Mozartově stylu
Jindřich Vlach – housle
Pedagogické vedení: Radoslav Havlát

 

Antonio Vivaldi: Koncert F dur RV 442, 2. a 3. věta
Mojmír Houdek – zobcová flétna
Pedagogické vedení: Anežka Waclavik

 

Catherine Rollin: Koncert pro klavír a orchestr C dur, 2. věta Romance
Karolína Spoustová – klavír
Pedagogické vedení: Giovanna Spáčilová

 

Gyula Dávid: Violový koncert, 1.věta Allegro (zkrácená verze)
Edita Munzarová – viola
Pedagogické vedení: Hana Vojtková

 

Lidové písně v úpravě Stanislava Boldižára: Před naším domem, Páslo děvče
Pěvecký sbor „Vídeňáček“
Pedagogické vedení: Marta Kročová, Miluše Krejčiříková

 

Leopold Jansa: Concertino D dur, op. 54
Vít Langášek – housle
Pedagogické vedení: Dušan Kovařík

 

Camille Saint-Saens: Allegro Appassionato
Benjamin Svirák – violoncello
Pedagogické vedení: Pavel Borský

 

Antonín Rösler-Rosetti: Koncert Es dur pro klarinet a orchestr, 1. věta Allegro assai (zkrácená verze)
Eliška Křenková – klarinet
Pedagogické vedení: Michal Kříž

 

Pablo de Sarasate: Andaluzská romance
Vintíř Langášek – housle
Pedagogické vedení: Dušan Kovařík

 

John Baston: Koncert pro zobcovou flétnu č. 2 C dur, 1. věta Allegro
Dorothy Drábková – zobcová flétna
Pedagogické vedení: Mgr. art. Eva Chomoucká