ZAHAJOVACÍ KONCERT

1.10.2023, 0:00

Narodil se v roce 1781 v Krásném Buku, ale většinu života prožil za oceánem, kde stál u počátků americké klasické hudby. Stal se prvním profesionálním skladatelem v Americe, který se živil výhradně hudbou. Komponovat přitom začal bez jakéhokoliv skladatelského vzdělání. Stalo se tak v průběhu roku, kdy žil po těžké nemoci sám ve srubu. U kolegů si získal oblibu a vážnost, začali ho nazývat americkým Beethovenem. Mimochodem jako první dirigoval v Americe Beethovena, konkrétně jeho Symfonii č. 1 C dur. Také jako první použil ve svých skladbách indiánské hudební motivy. To je jen část neuvěřitelného životního příběhu rodáka z Krásné Lípy Anthonyho Philipa Heinricha. Festival zahájí jeho pateticky laděné dílo Zpěv ducha divokého lesa aneb Záblesky Yankee Doodle. Symfonie s velkým obsazením a méně obvyklými hudebními nástroji zazní v české premiéře. „Amerického Beethovena“ následuje skutečný Beethoven, konkrétně jeho vzácně uváděná Fantazie c moll.

Druhou půli večera otevře další česká premiéra: zazní Credo estonského skladatele Arvo Pärta, jednoho z nejslavnějších současných autorů. V polystylové kantátě se odráží svár mezi krédem a odplatou (liturgický verš Credo in Jesum Christum versus 38. a 39. verš z 5. kapitoly Matoušova Evangelia). Hudebně jej vyjadřuje čirá krása fragmentů Bachova Preludia C durDobře temperovaného klavíru, které je konfrontováno s dodekafonickými pasážemi a přísně strukturovanými agresivními klastry, aby celá kantáta skončila smířlivým credo opět v bachovské duchu.

Zahajovací koncert zakončí Prometheus (Symfonie č. 5 „Poema ohně“) Alexandera Skrjabina. Jedná se o jeho harmonicky nejvýbojnější orchestrální dílo, jehož základem je šestitónová řada. Sólový klavír je užit jako harmonický bicí nástroj, v závěrečné gradaci se připojuje sbor bez textu. Skrjabinovo synestetické vnímání hudby se odrazilo v použití tzv. světelného klavíru řídícího se schématem, ve kterém autor přiřadil jednotlivé barvy konkrétním tónům. O světelný design se postará Cori O´Lan, ředitel renomovaného rakouského festivalu Ars Electronica. Podle Skrjabinova schámatu získají jednotlivé tóny svoje barvy a jejich intenzita v reálném čase reagovat na hlasitost orchestru.

 

PROGRAM KONCERTU

ANTHONY PHILIP HEINRICH: The Wildwood Spiritʼs Chant or, Scintillations of Yankeedoodle (Zpěv ducha divokého lesa), velká národní hrdinská fantazie pro velký orchestr ve 44 částech, česká premiéra

LUDWIG van BEETHOVEN: Fantazie c moll pro klavír, sbor a orchestr op. 80

ARVO PÄRT: Credo pro sbor a orchestr, česká premiéra

ALEXANDER SKRJABIN: Prometheus (Symfonie č. 5 „Poema ohně“) pro klavír, sbor a orchestr op. 60

 

Polina Osetinskaja klavír

Slovenský filharmonický sbor
sbormistr Jan Rozehnal

Zuzana Weiserová soprán
Katarína Ďurdinová soprán
Dominika Krčištová alt
Pavol Oravec
tenor
Mykola Erdyk
tenor
Eugen
 Gaál bas

Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

Cori O’Lan světelný design (Skrjabin)