PSÍ SVĚT / MORAVSKÝ PODZIM

3.10.2023, 19:00

ONDŘEJ KYAS, PAVEL DRÁBEK
Psí svět, dětská opera

 

účinkují žáci ZUŠ Veveří

režie Kateřina Křivánková
balet Gabriela Hrabalová
scéna Sylva Marková
dirigent Jan Bělohlávek

 

Projekt, který vznikl u příležitosti výročí ZUŠ Veveří, dává žákům možnost uplatnit své dovednosti v přímé mezioborové spolupráci s profesionálními divadelníky a hudebníky. Hudebně-dramatické dílo bylo vytvořeno skladatelem Ondřejem Kyasem a libretistou Pavlem Drábkem přímo pro žáky ZUŠ Veveří (ve spolupráci se ZUŠ Orchidea). Veselý příběh špiónů Papouška a Želvičky, kteří jsou vyslání generálem Arcikočkou do psího světa, je příběhem přátelství a boření hranic.

 

Od 18:00 lektorský úvod s autory opery a hudební workshop pro děti i dospělé.