KVĚTOVANÝ KŮŇ

7.10.2023, 15:00

workshop pro děti, jejich rodiče a učitele

lektorské vedení Aida Mujačić

 

Melodie a název písně Květovaný kůň českého skladatele Karla Reinera na text básníka Norberta Frýda jsou východiskem pro workshop bosenské zpěvačky a klavíristky Aidy Mujačić, která účastníky povede k utvrzení, že i v dobách, jež zneuctívají základní hodnoty, vítězí lidskost. V klavírním dusotu hříběte naplněného nezdolně bujarou vášní se zračí touha, naděje a cesta ke splnění snů.