ANTOINE REICHA

12.10.2023, 17:30

Kniha Antoine Reicha. Actes des rencontres organisées à l‘occasion du 250e anniversaire de sa naissance (Antonín Rejcha. Sborník ze setkání pořádaných u příležitosti 250. výročí jeho narození), kterou pro OLMS Verlag k vydání editorsky připravili Hervé Audéon, Jana Franková a Herbert Schneider, sdružuje patnáct studií vycházejících z konferencí uspořádaných ve Francii a v České republice u příležitosti 250. výročí narození Antonína Rejchy (1770–1836). Přináší nejnovější výsledky výzkumu skladatelova hudebního i hudebně-teoretického díla, stejně jako jeho myšlenek a recepce jeho odkazu. Vytváří tak nový pohled na stále málo známé rané 19. století, jež však dalo vzniknout mnoha velkým skladatelům jako Hector Berlioz, Franz Liszt nebo César Franck, kteří všichni byli také Rejchovými žáky. Knihu představí Jana Franková a Hervé Audéon.