CITADELA TOUR

16.7.2022, 20:45

Hudobná tvorba Dušana Havrillu je pátraním po silnej výpovedi v obsahovej aj formálnej stránke. Intímny jazyk hudby a textu nie je priamočiary, ponúka aj druhý plán, a môže byť pozitívnym príslubom stále zrejúceho autorské- ho štýlu. Sólo debut znie poctivo, priznáva štart, limity, spoluprácu s ostrielaným D. Špinerom, ale netají talent.