Hradišťan

5.9.2020, 19:00

Hudební uskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou tentokrát doplní taneční soubor Hradišťan, aby nám na prknech Mahenova divadla předvedli  h udebně taneční pásmo " O slunovratu" ,  které na motivy veršů Jana Skácela a lidové poezie zachycuje koloběh roku nejen v přírodě, ale také v lidském životě. Sobota 5. září bude pro všechny zúčastněné jistě nevšedním zážitkem. Začínáme od 19 hodin.

Kapelu Hradišťan již není třeba představovat, pojďme si tak přiblížit formát a obsah jejich zvoleného repertoáru pro tento večer.

"Žijeme v překotné době, která nám přináší množství nových poznatků, podnětů, zážitků, ale také chaos a zmatení hodnot. Jako bychom zapomněli rozlišovat podstatné od nepodstatného, jakoby se vytratil smysl pro tzv. řád věcí. Naším pořadem O slunovratu chceme připomenout mnohé z principů, které ctili a chápali lidé před námi, a které jsou platné a potřebné i pro dnešního člověka. Uvědomění si sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem je jedním z nich a dává lidskému životu i jeho snažení jistý řád. Vždyť je čas sázet i sklízet, čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit, čas boje i čas pokoje, čas zrození i umírání…

To vše platilo a platit bude, to vše patří k plnosti lidského života. Cítili jsme potřebu vrátit se k těmto odvěkým symbolům a hledali takové hudební a taneční prostředky, které by je co nejvíce přiblížily. Přáli bychom si, aby každý z Vás v pořadu našel alespoň tiché cinknutí na dně písně. Za to bychom Vám chtěli poděkovat."  Ladislava Košíková, Jiří Pavlica

Muzika 

Jiří Pavlica – housle, David Burda – klarinet a flétny, Milan Malina – cimbál, Roman Gill – kvinton, Milan Gablas – kontrabas, Josef Fojta – perkuse a klávesy.

Zpěv 

Alice Holubová, Jiří Pavlica, David Burda.

Taneční složka 

Jitka Adamíková, Hana Achilles, Kateřina Benešová, Anna Botková, Ema Ferencová, Barbora Gajdošová, Dorota Gajdošová, Eliška Habartová, Adéla Juráková, Štěpánka Kocábová, dále Jakub Botek, Ondřej Hastík, Štěpán Hrňa, Ondřej Kula, Jan Malina, František Silný, Filip Sládek, František Sliž, Miroslav Sýkora, Jan Verfl.