Zemlinsky Quartet

5.11.2022, 15:00

Henryk Górecki: Quasi una fantasia (2. smyčcový kvartet), op. 64

Leoš Janáček: Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“, JW VII/8 

Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 3 es moll, op. 30

 

Koncert vynikajícího souboru Zemlinsky Quartet přináší díla odkazující na Janáčkovu lásku ke slovanské kultuře, v níž skladatel nalezl mnohé inspirace. 

První skladbou koncertu je kompozice jednoho z nejvýznamnějších polských skladatelů druhé poloviny 20. století Henryka Góreckého. Jeho dílo bývá často redukováno pouze na jeho populární třetí symfonii, ale jeho hudební řeč je daleko rozmanitější. To je patrné také ve druhém smyčcovém kvartetu Quasi una fantasia z roku 1991. Tento překrásný kvartet, který odkazuje na Góreckého obdiv k Beethovenovi, byl zkomponován pro legendární Kronos Quartet.

Leoš Janáček miloval ruskou literaturu a mnohokrát z ní čerpal. Jedním z jeho oblíbených autorů byl Lev Nikolajevič Tolstoj. V roce 1916 dokonce začal na jeho drama Živá mrtvola komponovat operu. Podobně silně jej zasáhla Tolstého novela Kreutzerova sonáta, podle níž zkomponoval v roce 1908 dnes nezvěstné Klavírní trio. K hudebnímu materiálu Tria se vrátil v roce 1923, kdy na jeho podkladu zkomponoval Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“. Věnoval jej proslulému Českému kvartetu, které 17. října 1924 provedlo jeho premiéru. Tehdy sedmdesátiletý autor slavil s tímto dílem velké úspěchy, např. v roce 1925 na Mezinárodním festivalu Společnosti pro soudobou hudbu (ISCM) v Benátkách.

Jedním ze skladatelů, kterých si Janáček považoval, byl Petr Iljič Čajkovskij, a to nejenom pro jeho operní dílo. Náklonnost byla o to silnější, že si Čajkovskij rozuměl s Janáčkovým přítelem Antonínem Dvořákem. Čajkovského Smyčcový kvartet č. 3pochází z roku 1876 a vznikl na památku českého skladatele a houslisty Ferdinanda Lauba. Premiéra skladby se uskutečnila v březnu 1876 v Moskvě za spoluúčinkování vynikajícího českého houslisty a pedagoga Jana Hřímalého. 

Jiří Zahrádka