Stabat Mater

1.2.2023, 19:00

Baletní večer koncipovaný jako pocta nezapomenutelné české choreografické legendě Pavlu Šmokovi. Tři vrcholná díla Mistrovy tvorby. Nesmrtelná témata naplňující lidský život, jako láska, radost i bolest, jsou za doprovodu citem překypující hudby Arnolda Schönberga, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka vyjádřena Šmokovým nezaměnitelným rukopisem zanechávajícím v divákovi dlouho doznívající vizuální a emocionální prožitek.

Složený večer připomíná výjimečná díla z Mistrovy bohaté choreogra­fické tvorby. Zjasněná noc Arnolda Schönberga je programní skladba na motivy básně Richarda Dehmela. Šmok zasazuje toto mikrodrama těhotné ženy a jejího nového partnera do období 2. světové války a těsně po ní, kdy židovská dívka vracející se z koncentračního tábora nachází novou lásku, která se však musí smířit s dívčinou minulostí. Druhá část večera, Trio g moll, je dílem Bedřicha Smetany, ve kterém se skladatel vyrovnává se smrtí dcery Bedřišky. Pavel Šmok v něm mistrně se svou pověstnou muzikálností sleduje hudební tvar Tria, ale naléhavě vyjadřuje i myšlenkový a citový obsah skladby. Vrchol večera Stabat Mater, na hudbu 1. části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je zároveň jedním z vrcholů Mistrovy choreografic­ké tvorby.