Papageno hraje na kouzelnou flétnu

16.1.2024, 10:00

Děti patří do divadla a divadlo patří dětem! A právě jim je určena vý­pravná pohádka plná kouzel, peří a dobrodružství o královně, jejíž je­dinou dceru unesl zlý černokněžník Monostatos, a proto pověří prince Tamina, aby princeznu Paminu s pomocí ptáčníka Papagena vysvobodil.

Kam se poděla Papagena…? To nám děti musí pomoci zjistit. Ve snaze zpřístupnit operní žánr dětskému publiku v posledních pa­desáti letech vznikla řada adaptací velkých oper na komornější díla s kratším časovým rozsahem. Je pochopitelné, že si tvůrci těchto úprav vybrali i Kouzelnou flétnu, která je ve své podstatě pohádkou, navíc naplněnou půvabnou Mozartovou hudbou. Jedna z těchto dět­ských verzí vznikla pod názvem Papageno hraje na kouzelnou flétnu pro divadlo v Mannheimu v roce 1980. Jejím autorem je současný německý skladatel, režisér a dramaturg Eberhard Streul. Děti se v do­provodu veselého ptáčníka Papagena vydají na dobrodružnou pouť po kouzelném lese, kde podstoupí s pohádkovými kamarády řadu zkou­šek… a nakonec najdou i Papagenu pro Papagena.