Nacho Duato I Bdění

17.4.2024, 11:00

Ne o každé generaci choreografů se dá hovořit, že by na dlouhá desetiletí ovládla celosvětový vývoj baletního umění. Náš nový baletní večer přináší díla osobností, které ovlivnily baletní umění přelomu tisíciletí a dosud nás uchvacují svou nepřekonatelnou invencí vepsanou do jejich choreografií.

Večer navazuje na oceňovaný a doslova nabitý titul 4 Elements uvedený naším souborem, kde jsme vedle sebe postavili díla světových veličin Jiřího Kyliána a Nacha Duata, které není třeba v Brně představovat. Tuto výjimečnou kombinaci tvůrců jsme se rozhodli zopakovat i v aktuálním premiérovém večeru a obohatit ji navíc o výjimečného choreografa z východní Evropy, dlouholetého uměleckého šéfa Kyjevského moderního baletu, Radu Poklitaru. Ten pro náš soubor vytvoří novou choreografii Waves, baletní úvahu o povaze lidského štěstí, o tajném kouzlu absolutně uzavřeného vnitřního světa člověka, o hranici v osamělé bytosti, za níž začíná skutečný život. Jiří Kylián v choreografii Sleepless nastoluje otázku souvislosti pohybu a pohnutí duše. Jsme si jistí, že se chceme opravdu k něčemu přiblížit a zároveň se tím od něčeho vzdálit? Tato otázka má nevyhnutelně velký vliv na naši existenci, naše záměry a naše procházení životem. Třetí částí večera je fascinující choreografie Nacha Duata White Darkness. V ní Duato intenzivně reflektuje téma drogové závislosti, situaci, kterou sám prožil z bezprostřední blízkosti v podobě předčasné smrti své sestry, které dílo věnoval. Večer slibuje vrcholný zážitek nejen pro ty, kteří milují současný balet. Svou nespornou kvalitou, pohybovým výrazem, invencí a silou výpovědi osloví bezpochyby i konzervativněji naladěné publikum.