Jakub Jan Ryba I Česká a Moravská mše vánoční

10.12.2023, 18:00

Adventní čas již tradičně v brněnské opeře patří Hrám o Marii Bohuslava Martinů, teď se k nim ještě připojil program věnovaný zřejmě nejoblíbenějšímu vánočnímu dílu – Rybově České mši vánoční.

Láskyplně přezdívaná Rybovka vznikla v roce 1796 a jejím autorem je český skladatel Jakub Jan Ryba, který ke mši napsal i vlastní český text. I když Ryba respektoval části latinské hudební mše, vytvořil vlastně pastorální hru o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám, která se díky svým svěžím a radostným melodiím stala okamžitě populární a i dnes, více než dvě stě let od svého vzniku, neodmyslitelně patří k vánočnímu období. Rybova mše však nebyla v době svého vzniku jedinou, jednou z jejich předchůdkyní je půvabné dílo moravského kantora Josefa Schreiera Missa pastoralis in C boemica také uváděná jak Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“, která vznikla někdy okolo roku 1755. Schreierova Mše je vlastně sledem drobných pastorel, které vtipně mísí latinský text s texty ve valašském dialektu, hudebně vychází hojně z moravské lidové hudby pozdního baroka a je tak zajímavým protějškem klasicistní mše Rybovy.