Sicilské nešpory

10.2.2015, 19:00

Se Sicilskými nešporami se Verdi dost trápil – zakázka byla pro uznávaného mistra výzvou, ale i trýzní při naplňování podle jeho názoru zastaralého schématu velké francouzské opery s milostným příběhem a komplikovaným otcovsko-synovským vztahem zasazeným do historických událostí povstání v roce 1282, kdy se Sicílie osvobodila z francouzské nadvlády. Také spolupráce se slavným, ale příliš zaměstnaným libretistou Scribem neprobíhala podle Verdiho představ. Přidělené téma bylo navíc „politicky“ obtížné. Nalézt přiměřeně diplomatickou francouzsko-italskou rovnováhu v příběhu, který končí zmasakrováním neozbrojených francouzských okupantů Sicilany, byť se tak dálo v rámci boje za národní ideály, bylo pro vlastence Verdiho typu nesnadné. Při komponování díla se držel zvyklostí velké francouzské opery; hudba je plná pro něj tolik typického dramatického napětí a působivosti… Na jevišti Národního divadla Brno jsou Sicilské nešpory uvedeny vůbec poprvé. Inscenace bude dílem polského činoherního, filmového a operního režiséra Ladislava Adamika.