Na tý louce zelený

8.1.2015, 18:00

Opereta o dvou dějstvích

Majitelka panství Alena Skalická se vrací po letech pobytu v cizině na svůj statek, aby se sama podle závěti svého otce ujala jeho vedení. Její strýc Skalický a lesní inženýr Jiří Miláček, kteří až dosud statek a přilehlé lesy spravovali, pro ni chystají slavné uvítání. Alena však přivítání stroze odbude a projeví nedůvěru k dosavadnímu způsobu hospodaření. Chce panství zmodernizovat podle posledních poznatků vědy.

Jako pomocníky s sebou přivádí vypočítavého sňatkového podvodníka, bývalého důstojníka armády, Gustava Horowitze a potrhlého vědce docenta Václava Bulfínka. Záhy po příjezdu se Alena dostává do konfliktu s mladým lesním inženýrem Miláčkem, když jako první svůj krok uvede vykácet starý les. Přes tento konflikt je ale zřejmé, že v sobě oba mladí lidé nacházejí zalíbení.

Hajnému Štětivcovi, starému popletovi a opilci, se podaří v lese zatknout docenta Bulfínka, když jej pokládá za pytláka, a zavře ho do prasečího chlívku. A tak se docent Bulfínek seznamuje s dcerou hajného Štětivce Hančí a oba se do sebe zamilují.

Za Gustavem Horowitzem přijíždí z Prahy milenka a majitelka salónu krásy Lola, aby si svého nastávajícího ohlídala. Zjistí, že Horowitz krouží kolem slečny Aleny. Ze žárlivosti, do které upadnou postupně všechny, Lola, Alena i Hančí, dojde ke spoustě zmatků a nedorozumění.

Vše se ale vysvětlí, starý les se zachrání a zamilovaní k sobě nacházejí cestu.