Čarokraj

7.2.2015, 18:00

Čarokraj je říše bájných a fantastických bytostí, jejíž existence je do­ložena už řadu let. Poprvé o ní pojednal před téměř čtyřiceti lety brit­ský cestovatel, přírodovědec a spisovatel Gerald Durrell (1925–1995) ve své knize Mluvící balík. Vylíčil v ní cestu do této prapodivné země, kde žijí fantastičtí tvorové i netvorové, zvířata i zvířátka, rostou ne­obyčejné stromy a květiny neuvěřitelných tvarů a barev a kde také panují zvláštní přírodní zákony, které vynalezl – či poupravil – kouzelník Hengist Hannibal Velebobule. Tajný vchod do této úžasné říše tehdy objevil v řeckých horách, kde podle dávného bájesloví tyto fascinující bytosti kdysi žily. V roce 2009 vznikl nezávislý tým průzkumníků a ba­datelů, který pod vedením mytologů Marka Ivanoviće a bratrů Petra a Matěje Formanových hledal do Čarokraje vstup. S velkou slávou ho tehdy našli v podzemí „Zlaté kapličky“ v Praze. A nám teď cosi napoví­dá, že možná ještě fantastičtější svět bude objeven v Brně…