SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MFF BRNO 2022

1.9.2022, 19:30
Po nepříznivých letech se Mezinárodní festival Brno opět vrací na scénu s výmluvným podtitulem „Žijem!“

 

Přijďte s námi na zahájení čtyřdenního festivalu plného lidového tance a zpěvů a milých setkání!