Tomáš Hanzlík: Voda a vzduch

23.11.2022, 19:00

Voda a vzduch (opera)

Hudba a libreto podle deníků Jakuba Obrovského: Tomáš Hanzlík

1. Prolog
2. Zvony na dobrou noc
3. Dětství
4. Praha
5. Jsem zasnoubená
6. Proroctví bezokého muže
7. Čas, čas, čas
8. Chudý student
9. Obrazy naplněné hudbou
10. Mánesáci
11. Slepec v kině
12. Šedivý den
13. Deník
14. Epilog
15. Malá řeka

Ensemble Damian

Osoby a obsazení:
Jakub Obrovský – Martin Ptáček (tenor), Luděk Munzar (hlas)
Božena Škorpilová / 3. kunsthistorik – Markéta Israel Večeřová (soprán)
Maminka / 1. kunsthistorik / dáma – Anna Jelínková (mezzosoprán)
Starší bratr / slepec / 2. kunsthistorik / sochař Ladislav Kofránek – Pavel Maška(baryton)

Kateřina Ochmanová – klavír
Martin Smutný – varhanní pozitiv

Obrazy Jakuba Obrovského k projekci poskytly: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Muzeum města Brna, Národní galerie v Praze, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum umění Olomouc, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeská galerie v Plzni, Muzeum A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě, Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum v České Třebové a Galerie Kodl.