Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar: Sara'smile

28.11.2022, 17:00

Sara'smile

Sára Medková: klavír, hlas
Ivo Medek: dětské hračky, perkuse
Vít Zouhar: laptop

video: Lukáš Medek
režie: Rocc 

Nový multimediální operní projekt autorského kompozičního týmu Sára Medková, Ivo Medek, Vít Zouhar s videem Lukáše Medka a v režii Rocca přináší osobní výpověď s fragmenty smíchu a zapomenutou hudbou.

Premiéra se konala 25. října 2022 v Divadle na Orlí v Brně v rámci festivalu Expozice nové hudby.

Realitu stále rozšiřujeme. Nejen virtuálně, ale také reálně ji rozšiřujeme: tím, jak ji odlišně vnímáme, jak ji prožíváme, jak ji popisujeme, jak o ní uvažujeme a jak ji vykládáme. Žijeme mýty. Žijeme v mýtech a mytologizujeme prožívanou realitu. Každý den svádíme ukrutné boje a každý den heroicky vítězíme i statečně podléháme, každý den překonáváme sama sebe. Nerozeznáváme, co je skutečné a co je domnělé, co je zdánlivé, co je banální a co fatální.
Popisujeme skutečnost jako mýtus, neboť skutečné se zdá málo dynamické, málo epické a málo dramatické. Běžné se zdá jako ohromující a ohromující se naopak ztrácí ve zdánlivé bezvýznamnosti. Vše určuje úhel pohledu. Vše je nástrojem síly. Síly pohnout úhlem pohledu. Síly vnímat jiný úhel pohledu.
Sara'smile je vrstvením paralel: osudů, životů, pohledů, příběhů. Jsou to zlomky vrcholových linií ve velehorách každodennosti i mýtických příběhů. Fragmenty rituálů a náznaky receptů. Záblesky odrazů mnoha a mnoha Sár, které se v nekonečné smyčce rozpíjejí v odrazech zrcadel. Odrazem odrazů. Nevíme, kolik jich je, kolik jich bylo, ani kolik jich bude. Víme jen, že mýtus je realita a realita má sílu mýtu. A tak se jí dotýkáme, mačkáme ji, ale ona jako nymfa uniká mezi přejíždějícími prsty. – Vít Zouhar