HaChucpa

7.11.2021, 17:00

Soubor HaChucpa vznikl v roce 1997 při HaDivadle. Byl inspirován programy, které zde již předtím uváděl Wolfgang Spitzbardt. Ten se spolu s dirigentem a klavíristou Vítem Marečkem podílel od počátku na vedení souboru, který navazuje na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně a snaží se jí autenticky oživit a prezentovat v podobě židovské hudby spolu s hebrejskými písněmi. Po dobu své existence prošlo souborem HaChucpa mnoho lidí z řad studentů JAMU, brněnské konzervatoře, členů Ha Divadla, brněnské Židovské obce a dalších.