Vox Imaginis 2022 I Život v Novém světě

27.8.2022, 19:00

Koncert věnovaný 25. výročí založení Graffova kvarteta

A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur „Americký“
A. Dvořák: Smyčcový kvintet se dvěma violami Es dur „Americký“
Texty a dobová korespondence o A. Dvořákovi v Americe a indiánské legendy


Účinkují:

Recitace v jednání
KRISTINA FIALOVÁ viola

GRAFFOVO KVARTETO
rezidenční soubor cyklu VOX IMAGINIS.

Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík / housle
Leoš Černý / viola, Michal Hreňo / violoncello