Misericordia

17.5.2022, 19:00
V rámci své dramaturgické linie chrámových koncertů se tentokrát Ensemble Opera Diversa vydává do prostor nového kostela na Lesné, jehož akusticky podmanivé prostory naplní komorní orchestr, sólová trubka a komorní sbor. V rámci večera zazní tři české premiéry – ve vzájemném kontrastu zaznívají díla současných britských autorů (Matthews, MacMillan) a skladby vycházející z tradice evropského minimalismu. V této nelehké době jsou zvlášť aktuální slova středověké antifony Da pacem, Domine, kterou zhudebnil Pēteris Vasks, stejně jako motiv milosrdenství, jenž naplňuje kantátu Lukáše Borzíka a zároveň dává jméno samotnému koncertu.
PROGRAM:
David Matthews: Introit pro dvě trubky a smyčce (1981/2000)
Pēteris Vasks: Da pacem, Domine pro sbor a smyčce (2016) ČESKÁ PREMIÉRA
James MacMillan: Seraph pro trubku a smyčce (2010) ČESKÁ PREMIÉRA
Lukáš Borzík: Misericordia pro sbor a komorní orchestr (2016/2022) ČESKÁ PREMIÉRA
ÚČINKUJÍCÍ:
Trubky: Vít Otáhal, Jozef Zimka
Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
Diriguje: Gabriela Tardonová