Dívčin kouzelný (lesní) roh

28.5.2019, 19:30

Komorní cyklus Spolku přátel hudby

 

LUDWIG van BEETHOVEN Sonáta F dur op. 17 pro lesní roh a klavír

JOHANNES BRAHMS Sonáta č. 3 d moll op. 108 pro housle a klavír

Trio Es dur op. 40 pro lesní roh, housle a klavír

 

Kateřina Javůrková lesní roh

Jan Mráček housle

Lukáš Klánský klavír