Emoce a vášně

28.11.2019, 10:00

GEORGES BIZET / RODION ŠČEDRIN

Carmen-suita (výběr)

GEORGE ENESCU

Rumunská rapsodie č. 1 A dur op. 11

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Symfonie č. 4 f moll op. 36

 

Filharmonie Brno

dirigent Petr Altrichter

 

„Rumunský Smetana“ George Enescu a slavnější z jeho dvou orchestrálních rapsodií prosycených lidovou hudbou jeho rodné země ● kongeniální transkripce vybraných čísel z Bizetovy Carmen pro rozsáhlou baterii bicích nástrojů a smyčce z pera ruského skladatele Rodiona Ščedrina ● baletní suita vytvořená na objednávku legendární baleríny Maji Plisecké (Ščedrinovy manželky) a premiérovaná (v choreografii Alberta Alonsa) roku 1967 v moskevském Velkém divadle ● Čtvrtá symfonie Petra Iljiče Čajkovského z roku 1877, věnovaná skladatelově mecenášce Naděždě von Mekk, aneb autobiografická „hudební zpověď duše, v níž toho mnoho vzkypělo a jež se v souladu se svou nejpodstatnější vlastností vyslovuje prostřednictvím zvuků, tak jako se lyrický básník zpovídá verši“ ● brněnští filharmonikové pod taktovkou svého bývalého šéfdirigenta Petra Altrichtera