Vánoční koncert

22.12.2019, 19:00

SAINT-SAËNS Vánoční oratorium

RYBA Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

 

Pavlína Švestková soprán

Marie Vrbová alt

Petr Levíček tenor

Václav Jeřábek bas

ČFSB, Czech Virtuosi

dirigent Petr Fiala