Obrázky z výstavy / MHF Špilberk

19.8.2020, 20:00

MODEST MUSORGSKIJ / arr. MAURICE RAVEL

Obrázky z výstavy

BOHUSLAV MARTINŮ

Fresky Piera della Francesca H 352

PAUL HINDEMITH

Malíř Mathis, symfonie

Filharmonie Brno

dirigent Dennis Russell Davies

vizualizace Cori O’Lan (Ars Electronica)