Andělé smutku

1.10.2020, 19:00

JOSEPH HAYDN

Symfonie č. 49 f moll „La passione“ Hob I/49

GIJA KANČELI

Angels of Sorrow (Andělé smutku) pro housle, violoncello, dětský sbor a komorní orchestr

KURT SCHWERTSIK

Schrumpf-Symphonie (Scvrklá symfonie) op. 80, česká premiéra

Herr K. entdeckt Amerika (Pan K. objevuje Ameriku) op. 101, česká premiéra

 

Kantiléna, sbormistr Michal Jančík

Filharmonie Brno

dirigent Dennis Russell Davies