Jan Novák 100 / Moravský Podzim

6.10.2021, 19:00

JAN NOVÁK

Choreae vernales (Jarní tanec) pro flétnu a komorní orchestr
Odarum concentus (Koncert ód) pro smyčcový orchestr
Carmina Sulamitis (Písně Sulamity) pro mezzosoprán a komorní orchestr
Concentus Eurydicae (Koncert pro Eurydiku) pro kytaru a smyčcový orchestr
Concentus biiugis (Dvojspřežní koncert) pro klavír a čtyřručně a smyčcový orchestr

 

Kristina Vaculová flétna

Lucie Hilscherová mezzosoprán

Vít Dvořáček kytara

Lucie Schinzelová klavír

Kristýna Znamenáčková klavír

 

Ensemble Opera Diversa

dirigentka Gabriela Tardonová