Arménská Filharmonie / Moravský Podzim

17.10.2021, 19:00

TIGRAN MANSURJAN

„…and then I was in time again“, violový koncert

AVET TERTERJAN

Symfonie č. 3

ARAM CHAČATURJAN

Symfonie č. 2 e moll

 

Luca Ranieri viola

Arménská filharmonie

dirigent Eduard Topčjan

 

Pod záštitou J. E. Hovakimiana, velvyslance Arménské republiky v České republice.