Adventní koncert

16.12.2021, 19:00

CAMILLE SAINT-SAËNS

Oratorio de Noël, vánoční oratorium op. 12

JAKUB JAN RYBA
Missa pastoralis bohemica (Česká mše vánoční „Hej, mistře!“)

 

Pavla Radostová soprán

Markéta Cukrová mezzosoprán

Daniela Čermáková alt

Tomáš Lajtkep tenor

Jaromír Nosek bas

Ars Brunensis

sbormistr Dan Kalousek

Filharmonie Brno

dirigent Vojtěch Spurný cembalo