NOVOROČNÍ KONCERT

1.1.2023, 20:00

Brněnská filharmonie byla ustavena jako Státní filharmonie Brno k prvnímu lednu 1956 a od té doby pořádá své novoroční koncerty pravidelně a symbolicky tak jimi nejen vítá příchod nového roku. Jednotící dramaturgickou linií bude tentokrát Evropa jako prostor pro vzájemné inspirace, což je téma, které zvlášť v dnešní době pociťujeme jako důležité.

Všechny skladby spojuje skutečnost, že se v nich jejich autoři inspirovali v jiných evropských zemích, než ze kterých pocházeli. Ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij čerpal dojmy pro své Italské capriccio během pobytu v Římě; Bedřich Smetana napsal shakespearovskou symfonickou báseň Richard III. ve Švédsku; anglický tvůrce Richard Addinsell složil Varšavský koncert pro filmový snímek Dangerous Moonlight pojednávající o polské obraně proti fašistickému vpádu; maďarsko-rakouský skladatel György Ligeti (jehož 100. výročí narození si hudební svět bude v roce 2023 připomínat) se ve svém raném Rumunském koncertu inspiroval rumunským folklorem; konečně Francouz Maurice Ravel neskrýval svůj obdiv ke Španělsku, což nejprosluleji deklaroval ve svém Boleru.

 

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Italské capriccioop. 45

BEDŘICH SMETANA Richard III., symfonická báseň op. 11

RICHARD ADDINSELL Varšavský koncertpro klavír a orchestr

GYÖRGY LIGETI Concert Românesc(Rumunský koncert)

MAURICE RAVEL Bolero

 

Matouš Zukal klavír

Filharmonie Brno

dirigent Robert Kružík