TEMNÉ HODINKY: NA HOŘE OLIVETSKÉ

5.4.2023, 21:00

TEMNÉ HODINKY (tenebrae), tedy hudební rozjímání v kostelech při svíčkách.

 

francouzské varhanní tenebrae alternatim

 

brněnská schola