TEMNÉ HODINKY: NASTALA TMA

6.4.2023, 21:00

TEMNÉ HODINKY (tenebrae), tedy hudební rozjímání v kostelech při svíčkách.

 

CHARPENTIER, LAMBERT, COUPERIN, DANGLEBERT Lamentace a responsoria

 

Drei Engel: Markéta Klaudová soprán, Pavla Radostová soprán, Lucie Karafiátová alt

Jiří Havrlant varhanní pozitiv

Jan Krejča teorba

Michal Raitmajer viola da gamba