Janáčkovy Listy důvěrné I Oslavy 150 let Besedního domu

6.5.2023, 16:00

Premiéra Janáčkova druhého, posledního smyčcového kvartetu Listy důvěrné se uskutečnila 7. 9. 1928 v hlaholně Besedního domu pro odborníky a referenty v podání Moravského kvarteta. Místnost ve třetím nadzemním patře dnes slouží jako sborová zkušebna, především domovské Kantiléně.

 

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Rychlým zráním a zejména vynikající interpretací děl Leoše Janáčka získal soubor právo nazývat se jménem svého milovaného autora. V roce 1955 podniklo Janáčkovo kvarteto ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka první zahraniční turné a po několika létech pokryla činnost souboru už všechny světadíly.

Janáčkovo kvarteto úspěšně reprezentovalo česko-moravskou interpretační tradici v pětapadesáti státech a na významných světových festivalech, což navodilo zájem proslulých nahrávacích společností o spolupráci. Z bohaté diskografie souboru byly dva tituly oceněny Grand Prix de l‘Akadémie de Charles Gross a jeden byl poctěn cenou Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Takřka sedmdesátiletá umělecká činnost souboru si vynutila postupné změny v obsazení, ale interpretační kánon a expresivní projev zůstávají tradičním obrazem hry Janáčkova kvarteta.

 

Teď začal jsem psát něco pěkného. To bude náš život v tom. Bude se to jmenovat Milostné listy … Celek bude držet zvláštní nástroj. Jmenuje se viola d‘amour – viola lásky. Ach těším se na to! V té práci budu já vždy jen s Tebou! Nikdo třetí vedle nás. Plno té touhy jako tam u Tebe v tom nebi našem! To budu rád dělat! Vždyť víš, že mimo Tebe neznám jiného světa! Tys mi vším, nic jiného nechci než Tvé lásky.

Leoš Janáček, z dopisu Kamile Stösslové (1. 2. 1928)

 

LEOŠ JANÁČEK Kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello „Listy důvěrné“

 

Janáčkovo kvarteto

Miloš Vacek 1. housle

Richard Kružík 2. housle

Jan Řezníček viola

Lukáš Polák violoncello

 

Koncertu předchází lektorský úvod.

Koncert se koná v hlaholně (místnost 316).