TENEBRAE II: KREJČÍ, PELIKÁN

28.3.2024, 21:00

TENEBRAE: SVĚTOVÉ PREMIÉRY

Prolnutí soudobých kompozic českých a moravských autorů nejlépe naplňují letošní temné hodiny. Zhudebnění příslušných Lamentací a Responsorií probíhalo tentokrát v těsné spolupráci šesti zúčastněných skladatelů mladší a střední generace, ale také v těsné spolupráci speciálně vytvořeného vokálně-instrumentálního ansámblu, který se interpretace temných hodinek na všechny tři dny Tridua ujme.

TENEBRAE II

Tomáš Krejčí – druhých devět responsorií

Jaroslav Pelikán – druhé tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere

KONCERT SE KONÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE