DVOŘÁK & SIBELIUS

20.6.2024, 19:00

Dvořákův Houslový koncert a moll a Sibeliovu První symfonii e moll, dvě důležitá díla českého, resp. finského romantismu, s brněnskými filharmoniky nastuduje a provede dánský dirigent Michael Schønwandt, který se do Brna vrací, aby pokračoval v plánovaném postupném provedení kompletu Sibeliových symfonií (dosud tu uvedl Druhou a Pátou). Jako sólista ve Dvořákově skladbě se představí britský houslista Alexander Sitkovetsky, který s Filharmonií Brno spolupracoval na podzim 2022, kdy s ní během jejího turné po Velké Británii dvakrát provedl Korngoldův Houslový koncert D dur.

ANTONÍN DVOŘÁK Houslový koncert a moll op. 53
JEAN SIBELIUS Symfonie č. 1 e moll op. 39

Alexander Sitkovetsky housle
Filharmonie Brno
dirigent Michael Schønwandt

 

Dvořákův Houslový koncert
Ke kompozici Houslového koncertu a moll Antonína Dvořáka podnítil jeho berlínský nakladatel Simrock. Dvořák se pustil do práce v polovině roku 1879 a od počátku při ní pomýšlel na slavného houslistu Josepha Joachima, se kterým konzultoval sólový part a který také přislíbil první provedení koncertu. Po dokončení však Joachimovi trvalo celé dva roky, než Dvořákovi poslal drobné finální revize. Protože v té době Joachim sólově už příliš nevystupoval, ujal se premiéry 14. října 1883 mladý český houslista František Ondříček. Koncert se pak stal základním dílem české houslové literatury a repertoárovou konstantou významných houslistů českých (Jaroslav Kocian, Jan Kubelík či Josef Suk) i zahraničních (David Oistrach ad.).

Sibeliova První symfonie
Třiatřicetiletý Jean Sibelius měl za sebou již několik větších děl s proklamovaným patriotickým akcentem, když se odhodlal ke kompozici své Symfonie č. 1 e moll. Jeho myšlenkový svět tehdy výrazně ovlivňoval finský národní epos Kalevala, ve kterém jako začínající skladatel nalezl intenzivní a hluboký pramen inspirace. Vyjadřoval-li se však o svých číslovaných symfoniích, jichž za svůj dlouhý život složil sedm (partituru Osmé zničil), zdůrazňoval jejich autonomní povahu: Mé symfonie v žádném případě nespadají do okruhu Kalevaly. Dokonce ani při komponování První symfonie jsem na Kalevalu nemyslel. Národní charakter První symfonie, nesený dobovými romantickými ideály, ohlasy finského folkloru a inspiracemi svéráznou severskou krajinou, je však nesporný. Sibeliova První symfonie poprvé zazněla v dubnu 1899 v Helsinkách pod taktovkou skladatele. V následujícím roce ji orchestr Helsinské filharmonické společnosti (předchůdce dnešní Helsinské filharmonie) řízený proslulým dirigentem Robertem Kajanusem představil na evropském turné (včetně zastávky v Paříži během Světové výstavy), jehož úspěch otevřel Sibeliovi cestu k mezinárodnímu věhlasu.

Alexander Sitkovetsky
rodák z Moskvy, studoval od osmi let na Menuhinově škole v Londýně. Vedle účinkování s významnými orchestry je také zakládajícím členem úspěšného souboru Sitkovetsky Piano Trio a stálým členem smyčcového kvarteta vedeného Julií Fischerovou.

Michael Schønwandt
byl hudebním ředitelem v Královském orchestru a Královské opeře v Kodani, šéfdirigentem Nizozemské rozhlasové komorní filharmonie a Berlínského symfonického orchestru. Od roku 2015 je šéfdirigentem Orchestru Národní opery Montpellier. S Londýnským symfonickým orchestrem a Alfredem Brendelem provedl komplet Beethovenových klavírních koncertů, pro společnost Chandos natočil ceněné nahrávky s Dánským národním rozhlasovým symfonickým orchestrem.