Koncert posluchačů

9.1.2018, 19:30

Martin Kanaloš – klarinet, Zbyněk Pavluš – trombon

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová, doc. Jana Ryšánková

Program: Igor Stravinskij: Tři kusy pro sólo klarinet; Bohuslav Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír; Jean Françaix: Tema con variazioni pro klarinet a klavír