Hudební fakulta JAMU v Brně

Informace o fakultě  

Naše fakulta má za sebou plodnou, více jak šedesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců. Její ustanovení jako součásti Janáčkovy akademie múzických umění znamenalo završení snah Leoše Janáčka směřujících k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.

V dnešní době fakulta disponuje výrazným uměleckým potenciálem, který je umocňován řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí. Na fakultě každoročně hostují desítky vynikajících zahraničních pedagogů, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky, konají se zde Mezinárodní interpretační kurzy, Mezinárodní setkání kontrabasistů a dnes již evropsky renomovaná Soutěž Leoše Janáčka. Nemalý je rovněž vklad pro již tak bohatý brněnský koncertní život – fakulta ročně uspořádá téměř dvě stě koncertů, významná a poslední dobou velmi úspěšná jsou představení Komorní opery, stejně jako slibně se rozvíjející mezinárodní festival „Setkávání nové hudby plus“.

Přes tyto vpravdě pozitivní tendence je nutné, aby vývoj naší fakulty dále reagoval na reálné potřeby moderního vzdělávání zvláště v souvislosti s budoucím uplatněním našich absolventů, stejně jako v možnostech získávání širšího počtu kvalitních uchazečů o studium. V tomto ohledu fakulta v nejbližší době chystá vedle realizace Evropských projektů v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“(projekt Inovace studijního programu Hudební umění nebo projekt Výzkumných týmů) rovněž akreditace nových oborů Jazzové interpretace, Interpretace staré hudby a dále otevření oboru Hra na tubu.

Závěrem bych chtěl popřát celé akademické obci Hudební fakulty JAMU hodně tvůrčí energie potřebné pro úspěšný proces výuky a naší veřejnosti pak ty nejlepší absolventy, kteří budou svou prací vytvářet kvalitní prezentaci českého hudebního umění doma i za hranicemi. Potencionálním uchazečům o studium, kterým jsou tyto internetové stránky určeny snad nejvíce, pak přeji, aby obstáli v náročném přijímacím řízení a mohli společně s námi nejen rozvíjet poslání a cíle fakulty, ale nalézat i další možnosti realizace na poli vyspělé hudební kultury.

doc. MgA. Vít Spilka Děkan HF JAMU

 

Adresa fakulty:
HF JAMU, Komenského nám. 6, 662 15 Brno, Česká republika
tel: +420 542 591 630, fax: +420 542 591 632

www.hf.jamu.cz

Zpravodajství

Opera německého skladatele CH. W. Glucka tvoří milník v historii hudebního dramatu. Nazávěr sezóny ji společně nastudovali studenti Hudební a Divadelní fakulty JAMU.
  více

Premiéru nového muzikálu Petra Štěpána a Miroslava Ondry uvede dnes Divadlo na Orlí. Autorem hudby je Lukáš Janota.  více

Čtvrté setkání studentů, pedagogů a odborníků z oboru hudebního a uměleckého managementu se uskuteční na brněnské JAMU. Pozvaní hosté působí v oblasti zastupování umělců, v hudebním průmyslu či ve vzdělávacích institucích.  více

Komickou operu Bohuslava Martinů v režii Vendelíny Osvaldové nastudovali studenti Janáčkovy akademie múzických umění.  více

Hudební fakulta JAMU ve spolupráci s vilou Tugendhat pořádá dvoudenní symposium zaměřené na specifické oblasti uměleckého managementu.  více

Publicistika

Zřejmě se dnes večer v Brně sotva najde člověk, který by se rozhodoval mezi koncertem Adriana Belewa a Pavla Zlámala. Jako by se jednalo o dva oddělené světy. Kytarista z legendárních King Crimson a saxofonista z Brna ale přece jen něco společného mají. více

Festival Setkávání nové hudby plus na Janáčkově akademii múzických umění měl v minulých dnech na programu dvě zcela odlišné události. Mexická performerka Carmina Escobar zkoumala hranice lidské zkušenosti, pražské uskupení MoEns provedlo vstřícný koncert aktuálních skladeb českých autorů.  více

Hudebně i scénicky zdařilé, byť poněkud nesrozumitelné. Tak by se daly charakterizovat dvě nové operní inscenace v Divadle na Orlí.  více

Včera měla v Divadle na Orlí premiéru Prodaná nevěsta v inscenaci studentů JAMU. Zkrácená verze s mluvenými dialogy a komiksová stylizace slibovaly svižné a vypointované představení. Výsledek viděný mýma očima byl ale jiný.  více


Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Nejbližší koncerty