Orchestrální koncert Hudební fakulty JAMU

4.11.2021, 19:00

Janáčkův akademický orchestr diriguje: odb. as. MgA. Jakub Klecker

Sólisté: Linda Coganová – klavír, Jan Fistr – trubka, Misaki Tanaka – housle

Program: Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy, op. 25;  Dmitrij Šostakovič: Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1 c moll, op. 35; Georges Bizet: Symfonie č. 1 C dur

Janáčkův akademický orchestr, orchestr posluchačů Hudební fakulty JAMU a hosté

 

Vstupné: 150,-plné vstupné / 100,-studenti a senioři