Setkávání nové hudby Plus I ONI

Fórum nové hudby, Setkávání nové hudby Plus: Postdramatický multimediální projekt ONI autorského i interpretačního týmu D. Dlouhý, M. Indrák, M. Švec, K. Švihálková, O. Wanke v režii Rocca a s videem R. Moralese má mezinárodní rozměr z hlediska původu zúčastněných tvůrců i charakteru představení. Využívá nejsoučasnější technologie tvorby zvukové a obrazové složky, jehož inspirací byly některé rysy tradiční i moderní japonské kultury, prvky křesťanství a zejména osobní umělecká směřování jednotlivých autorů a interpretů v jedné osobě. Vstupné 100 Kč, důchodci 50 Kč.

Účinkující

  • Zvuk - Jiří Pejcha
  • Video - Rodrigo Morales
  • Režie - Rok Rappl

Autoři

  • Autor díla - Otto Wanke
  • Autor díla - Kristýna Švihálková
  • Autor díla - Martin Švec
  • Autor díla - Michal Indrák
  • Autor díla - Dan Dlouhý