A teče vodička aneb lidová slovesnost ve sborové tvorbě

24.5.2024, 19:00
Ars Brunensis vás zve na jarní koncert
A TEČE VODIČKA aneb Lidová slovesnost ve sborové tvorbě.
Koncert se koná ve Velkém sále na Hudební fakultě JAMU.
Zazní skladby B. Martinů, B. Bartóka, I. Hrušovského, E Suchoně a dalších pod taktovkou Jiřího Langa a Dana Kalouska.
Vstupenky zakoupíte na místě (250 Kč/150Kč)
Koncert se koná ve spolupráci s JAMU a za podpory statutárního města Brna.