Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka

10.4.2024, 19:00

Koncertní cyklus Musica Florea Bohemia 2024 připomene 170. výročí narození Leoše Janáčka. Již od svých 11 let se Janáček učil generálbasu a kontrapunktu, který mu zprostředkoval styk s barokní a renesanční kompoziční technikou. Tu vtělil zejména do malých liturgických sborových skladeb na latinské texty. Tato díla respektovala palestrinovský styl, který byl prosazován a pěstován v rámci tzv. ceciliánské reformy církevní hudby. Je zřejmé, že liturgické skladby sotva dvacetiletého Leoše Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních povinností a osnov. Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika případech se k pěveckým hlasům přidávají varhany, které však mají jen podpůrný charakter. Doprovod bude obohacen smyčcovou instrumentací a Janáčkovy skladby budou doplněny „podobnými“ kompozicemi, které pocházejí spíše z počátků italského hudebního baroka, a které s hudbou mladého Janáčka konvenují.