Matiné JAMU / Janáček Brno

4.10.2020, 11:00

Leoš Janáček (1854–1928): Po zarostlém chodníčku, Sonáta pro housle a klavír

Richard Strauss (1864–1949): Andante pro lesní roh a klavír

Claude Debussy (1862–1918): Première Rhapsodie pro klarinet

Koncert posluchačů JAMU nabízí díla autorů, kteří na přelomu 19. a 20. století výrazně zasáhli do dalšího směřování hudby. Význam hudebního odkazu Leoše Janáčka pro brněnskou kulturu je nedozírný. JAMU se jeho jménem pyšní ve svém názvu a logicky vede své studenty k proniknutí do skladatelova díla. Cyklus Po zarostlém chodníčku autor původně zamýšlel pro harmonium. S kompozicí začal někdy v roce 1900, počet jednotlivých částí postupně zvyšoval, definitivní podoba dvou řad byla dokončena v roce 1911. Jen o tři roky později, na počátku první světové války, vznikla také Janáčkova Sonáta pro housle a klavír.

Německý skladatel Richard Strauss i Francouz Claude Debussy patří mezi nejvýraznější skladatele přelomu 19. a 20. století, jejich kompoziční jazyk se ovšem poměrně liší. Zatímco Claude Debussy k nám promlouvá zvukomalebností svého impresionistického jazyka, dílo Richarda Strausse je často až příliš expresívní. Uváděné skladby ale nepatří k nejtypičtějším kompozičním produktům svých autorů, obě totiž vznikly příležitostně: Straussovo Andante pro lesní roh a klavír k oslavě stříbrné svatby skladatelova otce, Debussyho Première Rhapsodie pro klarinet jako nová skladba k interpretačním zkouškám na pařížské konzervatoři.

Author: Monika Holá