Její pastorkyňa (Janáčkova opera NdB & ROH Londýn) / Janáček Brno

3.10.2020, 19:00

Její pastorkyňa patří k nejslavnějším Janáčkovým dílům a znamenala v jeho tvorbě zásadní přelom. Na repertoáru brněnského operního souboru je od svého vzniku v roce 1904 téměř nepřetržitě, pro festival však bude do Brna mimořádně přenesena inscenace z londýnské Královské opery Covent Garden v režii vynikajícího Clause Gutha. Zazní zde v podání orchestru a sboru Janáčkovy opery NdB, předních českých sólistů a se sopranistkou Karitou Mattilou v roli Kostelničky. Do Královské opery se Její pastorkyňa vrátí v březnu 2020 po téměř dvaceti letech, a to v rámci cyklu janáčkovských inscenací započatého před třemi lety. Claus Guth, jehož kariéra operního režiséra začala v roce 1998 na salcburském festivalu, je dnes vyhledávaným tvůrcem spolupracujícím s festivalem v Bayreuthu, milánskou La Scalou, s Deutsche Oper Berlin, madridským Teatro Real a s dalšími předními divadly. Přestože jeho režie zahrnují díla od barokních oper přes klasické tituly 19. století, jeho pozornost se upíná především k operám 20. století a současným autorům.

 

Na počátku Její pastorkyně stálo realistické drama G. Preissové (1862–1946), které si skladatel sám upravil do podoby operního libreta. Přestože Janáček text dramatu výrazně zkrátil, podařilo se mu účinek tragického příběhu z moravského venkova ještě prohloubit. Marnotratný a nestálý Števa, prudký, a přece v jádru laskavý Laca, a především neúprosná Kostelnička, kterou snaha zachovat si postavení a respekt ve vesnické komunitě přivede k vraždě dítěte její schovanky Jenůfy, to jsou charaktery Janáčkem zachycené v mistrné dramatické zkratce, z které až mrazí, a zároveň v nás vzbouzí soucit a pochopení. Práce na Její pastorkyni zabrala Janáčkovi bezmála devět let. První jednání opery dokončil roku 1897, druhé a třetí pak vznikalo za okolností pro Janáčkovu rodinu nanejvýš tragických. V roce 1902 skladatelova dcera Olga během návštěvy Janáčkova bratra v Petrohradu těžce onemocněla. Janáček dovršil druhé jednání opery po Olžině návratu a třetí těsně před její smrtí v únoru roku 1903. Její pastorkyni připsal památce své dcery. Premiéru opery chtěl Janáček svěřit pražskému Národnímu divadlu, byl však odmítnut s tím, že opera není vhodná k provozování na přední české scéně. První provedení se tedy konalo v Brně 21. 1. 1904 a sklidilo neobyčejný úspěch. Až v roce 1915 se podařilo přesvědčit vedení pražského divadla a dirigenta Karla Kovařovice, aby Její pastorkyni provedli. Po velmi úspěšné pražské premiéře roku 1916 následovalo uvedení ve Vídni, a Janáček se tak konečně prosadil jako skladatel nejen v českém, ale i ve světovém měřítku.

Autor: Patricie Částková