Recitál Tomáše Krále a Ivo Kahánka

13.11.2021, 19:00

13. 11. 2021 v 19 hVila Tugendhat, Brno

Tomáš Král – baryton

Ivo Kahánek – klavír

 

Claude Debussy (1862-1918): Trois chansons de France L 115 pro zpěv a klavír

Claude Debussy: Ballade slave L 70 pro klavír

Gustav Mahler (1860-1911): Kindertotenlieder pro zpěv a klavír

Leoš Janáček (1854-1928): Moravská lidová poezie v písních JW V/2 pro zpěv a klavír

Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905), JW VIII/19

 

Recitál vynikajícího pěvce Tomáše Krále představí písňovou tvorbu autorů narozených v rozmezí desíti let a patřících k nejrespektovanějším tvůrcům, kteří otevřeli dveře hudebně překotnému 20. století. Také písně na koncertě prezentované se zrodily v těsném sousedství mezi lety 1892–1904. Tak blízké, a přeci vzdálené…

Trois chansons de France Clauda Debussyho (1862–1918) vznikly v roce 1904 a autor je věnoval zpěvačce Emmě Bardacové. Jde o tři písně: dvě z nich jsou rondely na verše z 15. století od Charlese d´Orléans, třetí pak zkomponoval na báseň ze 17. století od Tristan L´Hermite.

Gustav Mahler (1860–1911) psal své Kindertotenlieder v letech 1901 a 1904. Skladatel čerpal ze sbírky Friedricha Rückerta z roku 1833–34. Z více než 428 básní vybral do svého cyklu pouhých pět. Písně jsou původně psány pro alt s doprovodem orchestru. Melodika písní, v jejichž textech reagoval Rückert na smrt dětí, působí svou neobyčejnou přirozeností (blížící se lidové písni) nesmírně silným dojmem. Cyklus patří k vrcholům Mahlerovy písňové tvorby.

Moravská lidová poezie v písních představuje nejrozsáhlejší cyklus Leoše Janáčka (1854–1928) obsahující 53 písní. Skladatel na něm pracoval mezi lety 1892–1901, tedy v období spojeném také s prací na opeře Její pastorkyňa. Janáček se intenzivně zabýval lidovou hudbou a sběrem písní zhruba od roku 1888, přičemž vrchol této činnosti spadá právě do let devadesátých, kdy se tento zájem úzce propojil i s jeho kompoziční prací. Lidové písni však zůstal věrný po celý život. Také úpravám lidových písní pro zpěv s klavírním doprovodem se věnoval řadu let. Do jisté míry s nimi experimentoval a díky tomu tvoří tyto písně velmi osobitou část skladatelovy tvorby. V roce 1892 nakladatel Šolc publikoval druhé vydání Kytice z národních písní moravských, kterou „uvili“ František Bartoš se Lvem Janáčkem. Při této příležitosti nakladatel vyzval Janáčka, zda by nepřipojil k písním také klavírní doprovod. Janáček tak učinil u patnácti písní, které Šolc vydal v prvním sešitu v roce 1893. Druhý sešit vyšel až v roce 1902, kdy nakladatel uveřejnil zbývajících 38 písní. Souborně pak vyšly pod názvem Moravská lidová poezie v písních až v roce 1908. Poprvé písně (a to pouze čtyři) zazněly v Brně roku 1904. Za skladatelova života patrně nebyl cyklus kompletně proveden.

Na koncertě zazní také dvě klavírní kompozice: Ballade slave Clauda Debussyho z roku 1890 a 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905) Leoše Janáčka z roku 1905.