Hry o Marii

20.12.2023, 19:00

Bohuslav Martinů: Hry o Marii

autor: Bohuslav Martinů 
hudební nastudování: Jakub Klecker 
dirigent: Jakub Klecker 
režie: Jiří Heřman 
scéna: Pavel Svoboda 
kostýmy: Alexandra Grusková 
choreografie: Jan Kodet 
světelný design: Daniel Tesař 
sbormistr: Josef Pančík 
asistent dirigenta: Robert Kružík 
asistent režie: Silvie Adamová 
asistent choreografie: Lucie Holánková 

Dirigent představení: Robert Kružík
Sbor a orchestr Janáčkovy opery.
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, sbormistr Michal Vajda
Dětský sbor Brno, sbormistr Valerie Maťašová

Martinů patří mezi nejvýznamnější české skladatele 20. století. Rodák z Poličky psal Hry o Marii v rozmezí let 1933–1934, tedy v době, kdy žil v Paříži. Jeho původním plánem bylo užít přímo starých českých námě­tů. Našel však jenom určité zlomky, které se ke scénickému zpracování příliš nehodily. Hledal tedy materiál ve francouzské divadelní literatuře a užitím českých lidových textů je překomponoval na naše legendy. Hry o Marii mají neobvyklý tvar. Jsou složeny ze čtyř samostatných příbě­hů, které však – jakkoli spolu vzájemně kontrastují – do sebe zapadají stejně jako mistrovsky sestavená mozaika: „Panny moudré a panny pošetilé“ (prolog, drama), „Mariken z Nimègue“ (mirakl), „Narození Páně“ (pastorale), „Sestra Paskalina“ (legenda). V říjnu roku 1935 zís­kal Martinů za operu Hry o Marii státní cenu, která pro tehdy pětačty­řicetiletého skladatele znamenala nejvýznačnější ocenění. Předchozí operní tvorba Martinů měla převážně kosmopolitní ráz – zejména série oper na francouzské texty. Oproti tomu jsou Hry o Marii plné hudby v dobrém slova smyslu prosté, jednoduché, odvozené od národních písní. V opeře nalezneme také velké sborové scény.