Misterios de Navidad

Hudební cesta Středomořím po stopách biblického příběhu o narození Ježíše. — Anonym, T. Merula, G. G. Kapsberger.
Beatriz Lafont Murcia (ES) — zpěv, kytara, kastaněty
Marta Kratochvílová — traverso, perkuse
Marian Friedl — kontrabas, zpěv
Vladimír Třebický — perkuse, zpěv
Jan Čižmář — loutna, kytara, theorba, zpěv
Oblast, v níž se odehrával biblický příběh o narození Ježíše, je dodnes prodchnuta esencí doby dávno minulé. Hudební odkaz, který z této blízkovýchodní oblasti pramení, pak zásadně ovlivnil evropskou kulturu v období středověku a renesance a dále putoval Evropou, aby se hluboce zakořenil v tradicích a kulturách řady středomořských zemí. Písňová kultura této oblasti je přímým a dodnes živým zrcadlením dávných dob a inspiruje hudebníky po celém světě k mnoha jedinečným zpracováním. Temperamentní písně jsou plné emocí, v melodiích a textech se odráží nejen touhy jednotlivců, ale zaslechneme v nich bolestné i nadějeplné tóny odkazující na pohnuté dějiny regionu.
Koncert má současně za cíl podpořit Hospic sv. Alžběty. V průběhu večera se proto bude možno seznámit s jeho činností a přispět na jeho činnost. http://www.hospicbrno.cz/