POCTA BRONIUSI KUTAVIČIUSOVI

Tímto koncertem vstoupila Filharmonie Brno do historie. Vrcholná položka festivalu. Nejlepší koncert Moravského podzimu.

Takové věty se objevily v titulcích před čtyřmi lety, kdy na Moravském podzimu zazněly Poslední pohanské obřady litevského autora Broniuse Kutavičiuse. Skladatele, který zemřel letos, 29. září. K jeho poctě proto neplánovaně zařazujeme na program festivalu právě jeho Poslední pohanské obřady. S ohledem na naprosto mimořádné posluchačské a odborné ohlasy jsme zvolili právě toto dílo.

Koncert se koná ve 21.30 v Červeném kostele. Symbolické vstupné na místě.

BRONIUS KUTAVIČIUS

Poslední pohanské obřady, oratorium

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

sbormistr Michal Jančík

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

sbormistr Jan Ocetek

Aneta Podracká Bendová soprán

Marek Paľa varhany

Anežka Václavíková, Zdeňka Čížková, Lucie Knoblochová, Josef Otrhálek (studenti HF JAMU) lesní rohy

provedení řídí Michal Jančík

Pod záštitou J. E. Laimonase Talat-Kelpši, velvyslance Litevské republiky v ČR